Kreativitet, strategi och etik i rättsvetenskap

Printed Book

Köp för SEK 178

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Kreativitet, strategi och etik i rättsvetenskap

ISBN
9789188929846
Soft cover
253 pages
Published
2023
Language
swe

Frantzeska Papadopoulou Skarp (red.), Pernilla Leviner (red.), Jane Reichel (red.)

Price from SEK 178

Den här boken handlar om kreativitet, strategi och etik i rättsvetenskaplig forskning. Rättsvetenskapens uppgift och väsen problematiseras. Fokus ligger på de eviga frågorna om vägval som varje rättsvetare ställs inför när det gäller teori, metod och material men också hur de påverkas av rättens och samhällets utveckling. En övergripande fråga är hur vi går från intuition och känsla för hur ett rättsligt problem ska hanteras, till ett medvetet och strukturerat sätt att identifiera och angripa forskningsfrågor. I boken har forskare vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, samlats för att ge sin syn på saken i kapitel som behandlar:
• Forskningsetik för rättsvetare
• Rättsvetenskapens kärna och gränser samt vikten av att redovisa metodologiska och teoretiska ställningstaganden
• Forskarens eget förhållande till sin uppgift, skrivprocesser och handledares roll.
Boken utgör kurslitteratur i doktorandkursen Kreativitet, strategi och etik i rättsvetenskaplig forskning, men riktar sig även till disputerade forskare i rättsvetenskap, liksom till övriga med intresse att förstå rättsvetenskapens uppgift och förutsättningar.