Konstnärernas Gotland - 1900-talet

Printed Book

Köp för SEK 210

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Konstnärernas Gotland - 1900-talet

ISBN
9789188929549
Hard cover
128 pages
Published
2022
Language
swe

Annika Svahnström

Price from SEK 210

På 1890-talet lockade Visbys medeltida miljöer några av Sveriges mest kända målare att här skapa verk som blivit klassiska.
Under 1900-talets första decennier var ruinromantik emellertid inte längre på modet, så Gotland valdes bort av konstnärerna. Först efter andra världskriget började ett eget gotländskt konstliv ta form. Nu inspirerade öns säregna natur, och allt fler konstutövare slog sig ner på den gotländska landsbygden. De har räddat övergivna byggnader undan förfall och bidragit till ett rikt konstliv. Gotlands konstförening och Föreningen gotländska konstnärer bildades, nya utställningslokaler och ett konstmuseum öppnades, politiker engagerade sig genom Visby stads konstnämnd och de tre dagstidningarna ägnade stort utrymme åt utställningarna.

Konstnärernas Gotland – 1900-talet skildrar denna utveckling. Som bokens titel anger står konstnärerna här i fokus. Några av de gotländska pionjärerna presenteras dessutom mer utförligt. Annika Svahnström har en filosofie kandidatexamen från Uppsala universitet i bland annat konsthistoria, som hon även har studerat som stipendiat i Italien och Frankrike. Hon har varit verksam som journalist och diplomat.